Kedjeregeln

Kedjeregeln är ett utmärkt hjälpmedel när man använder sig av hastigheter som är kopplade till varandra. Leibnitz sätt att beteckna derivata blir här överlägset Newtons sätt. \[ f'(x) = \frac{df}{dx} \] [ratings]

Read More »

Standardiserad normalfördelning

Visar hur man beräknar sannolikheter utifrån en standardiserad normalfördelning. En standardiserad täthetsfunktion för normalfördelningen utgår från enkla värden säg att medelvärdet är noll och standardavvikelsen är 1. Att medlet är noll är inget ovanligt, det ...

Read More »

Area mellan grafer

Om du behöver bestämma arean mellan grafer så kan man trixa med att beräkna olika sorters integraler och subtrahera dem. Ännu lättare är det dock att beräkna den funktion som motsvarar avståndet dem emellan och ...

Read More »

Differentialekvationer

Differentialekvationer är ett gigantiskt fält inom matematik, det är ekvationer som i hög grad beskriver verkligheten. Det är ekvationer där både funktionen och dess derivata ingår och lösningen på en differentialekvation är en funktion, inte ...

Read More »

Asymptoter

Asymptoter är linjer som man kan förenkla grafer vid när du är långt ifrån origo. Tänk nu inte att det är |x| som måste vara stor, det kan lika gärna vara |y| som är stor ...

Read More »