Komplexa tal på polär form

Komplexa tal kan skrivas på formen a+bi men även i polär form. Båda sätten har sina fördelar även om polär form till en början kan ses som väldigt invecklad. Det visar sig senare att polär ...

Read More »

Faktorsatsen och restsatsen

Faktorsatsen ger viktig förståelse för polynomdivisionen och kan i vissa fall göra att du kan undvika att gå igenom alla steg med polynomdivisionen. Det som är viktigt att förstå är att ifall du har ett ...

Read More »

Polynomdivision

Det går en skiljelinje mellan människor. De som kan polynomdivision och de som inte kan det. Det här är en algoritm som ser synnerligen besvärlig ut men ge dig inte. Fortsätt och fortsätt att öva ...

Read More »

Eulers formel

Eulers formel är en elegant omskrivning av komplexa tal och det medför också det mest vackra sambandet som går att finna inom matematik nämligen kopplingen mellan talen, e, π, i och -1. Allmän Eulers formel: ...

Read More »

De Moivres formel

Komplexa tal kan skrivas om i polär form enligt \[ \begin{align*} z&=a+bi=r \cdot (cos v + i\cdot sin v) \\ |z| &= r \\ Arg z &= v \\ tan v &= \frac{b}/{a} \end{align*} \] ...

Read More »

Introduktion till komplexa tal

Se den här filmen för att återbekanta dig med de ljuvligt abstrakta komplexa tal som finns. Om du uppskattar skönhet och matematik så finns inget vackrare än att betrakta de komplexa talen. Om du misstror ...

Read More »