Kurvan till y = sin x + cos x

Kurvan till addition mellan sinus och cosinus ser ut som gråfen till en helt vanlig sinusfunktion, fast förskjuten; flyttad i sidled. Så naturligtvis går det att skriva om addition av sinus och cosinus som en ...

Read More »

Derivatan av sinus och cosinus

Filmen förklarar hur man deriverar de trigonometriska funktionerna sinus och cosinus. Utgångspunkt är derivatans definition och resultatet är enklare än vad du kan vänta dig. I slutet visas en komihåg-regel som du kan ha nära ...

Read More »

Introduktion till radianer

För ett par tusen år sedan upptäckte de människor som bodde i det nuvarande området som heter Irak att ett år verkar bestå av ca 360 dagar. På 360 dagar snurrade jorden ett varv runt ...

Read More »

Grafen till y = sin x + cos x

Även om man adderar en sinusfunktion med en cosinusfunktion så blir det inget annat än en annan trigonometriska funktion som ser precis ut som en våg. Även den går att likna vid en anpassad sinusfunktion. ...

Read More »

Anpassning av sinusfunktionen!

Anpassning av en minusfunktionen! Sinusfunktionen är en vågfunktion men om man vill att den ska beskriva dygnstemperaturen eller tidvattnet över ett dygn så måste man anpassa den funktionen så att den får rätt egenskaper. Då ...

Read More »