Anpassning av sinusfunktionen!

Anpassning av en minusfunktionen! Sinusfunktionen är en vågfunktion men om man vill att den ska beskriva dygnstemperaturen eller tidvattnet över ett dygn så måste man anpassa den funktionen så att den får rätt egenskaper. Då ändrar man dess amplitud, dess period (i båda exemplen ska perioden då vara 24 h) och så förskjuter man den både i sidled och i höjdled för att motsvara verkligheten.
[ratings]

0 thoughts on “Anpassning av sinusfunktionen!
Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*
*