Minister som inte vet hur man ska avrunda på lämpligt sätt.

I dagens Studio Ett förklarar socialförsäkringsminister Annika Strandhäll att endast 2 % av de som ansöker som sjukpenning (bidrag vid längre sjukdom). Det har stigit från 1 % till 2 %. Först och främst kan man konstatera att det är en fördubbling, en ökning med 100% eller med 1 %-enhet.

En sådan utsaga kan betyda mycket eller ingenting. Om man antar att det tidigare var 0,5 % men nu har ökat till 2,4 % så blir avrundningen helt enligt ministerns mening. Fast i själva verket ligger den ärliga sanningen närmare en femfaldig ökning.

Drar man resonemanget åt andra hållet skulle det kunna vara så att ökningen är så liten att den ökat från 1,4 % till 1,5 %. Det skulle vara en ökning med ca 7 % eller 0,1 %-enheter. Även denna ökning skulle man kunna hävda är en ökning från 1 % till 2 % om man tar avrundningen till hundradelar, hela procentsiffror alltså.

Min poäng är att med så små tal behöver man vara mer noggrann i sin angivelse, annars vet man inte om man talar om en ökning med mindre än 10 % eller en ökning med nästan 400 %, beroende på hur man har avrundat. Varför gör man så? Den kritiska rösten säger att ökningen är mer än 100 % vilket ställer henne i dålig dager.

0 thoughts on “Minister som inte vet hur man ska avrunda på lämpligt sätt.
Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*
*