Ändringskvot och derivata

Begreppen ändringskvot och sekant hör ihop och under kursens gånger kommer du säkert att glömma bort dessa två begrepp när du lär dig vad derivata är för något. Det är dock viktigt att du återkommer till ändringskvot och sekant och förstår hur dessa är kopplade till begreppet derivata.

Använd dig av rutan nedan för att lära dig vad en sekant är. Se först till att endast rutan ”sekant” är förbockad. Flytta punkterna och upptäck.

[ratings]

0 thoughts on “Ändringskvot och derivata
Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*
*