Polynom

Filmen beskriver begreppet polynom som används flitigt inom algebra, särskilt icke-linjär algebra. Med det menas sådant som har x upphöjt till mer än ett. Polynom kan vara svårt att få grepp om som ord men det betyder inget krångligt.
[ratings]

2b2a

0 thoughts on “Polynom
Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*
*